Ildsjeler ble invitert til slottet i 2013.

To ildsjeler fra Mental Helse invitert til Slottet

Kongeparet satte pris på besøk av 65 ildsjeler fra hele landet til Afternoon Tea, deriblant Annbjørg Milch og Solfrid Lillebø fra Mental Helse.

Publisert: 11. oktober 2013

Ildsjeler invitert til slottet: På Verdensdagen for psykisk helse, 10.oktober, var Annbjørg Milch og Solfrid Lillebø, fra henholdsvis Mental Helse Hammerfest-Kvalsund og Mental Helse Eid i Sogn og Fjordane, invitert til Afternoon Tea på Slottet. Sammen med 65 andre ildsjeler, var de spente på mottakelsen. Den lot ikke vente på seg. Etter en omvisning på Slottet, fikk de hilse på kongeparet og Prinsesse Astrid, fru Ferner. Deretter ble Store festsal inntatt.

– HM Kong Harald ønsket alle velkommen, og håpet at alle ville få en hyggelig stund, melder assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen.

Les også: Inkluderende familiedag i Sauda

Ildsjeler invitert til Slottet: – Fantastisk

– Det var helt fantastisk, tenk å få oppleve dette, sier Solfrid Lillebø og Annbjørg Milch.

I Store festsal var Solfrid heldig og fikk Kongen ved sitt bord. I tillegg til dronning Sonja og Prinsesse Astrid, fru Ferner satt representanter fra Slottet ved de øvrige småbordene.

– Praten gikk livlig, kommenterer Sven Gj. Gjeruldsen.

Deretter holdt visekunstner Ole Paus en konsert.

– Avslutningsvis takket Dronningen samtlige for frammøtet. Hun sa at Kongeparet og Prinsesse Astrid, fru Ferner, satte stor pris på arrangementet, og hun ønsket alle vel hjem til fjern og nær, sier Gjeruldsen.

Foto: Mental Helse Moss og omegn

Aktive ildsjeler i Mental Helse

Utgangspunktet for å få en slik invitasjon er at man gjør en viktig innsats i lokalmiljøet sitt med å holde seg aktive, gjennom frivillig innsats. Kongeparet vil møte mennesker som gjennom sin aktive alderdom bidrar til å skape gode historier som kan fortelles – både lokalt og nasjonalt – og som er til inspirasjon for andre. Noe som passer både på Annbjørg og Solfrid. Begge har vært svært aktive, både i lokal- og fylkeslag i Mental Helse i mange år.

– Jeg har vært aktivt med i Mental Helse siden 1979, forteller Solfrid, fremdeles driftig i MH.

Hun er spesielt opptatt av å ta vare på barn og ungdom gjennom rask, god og riktig hjelp.

– Vi må bry oss, være medmenneske og være til stede. Det er viktig å opprette møteplasser. Jeg brenner for at den enkelte skal få et best mulig tilbud, fastslår hun.

Annbjørg på sin side har vært medlem siden 1999, og tar fremdeles del i lokal- og fylkeslagsarbeid.

– Jeg er spesielt opptatt av pårørendes situasjon.

Hun har selv opplevd dødsfall i nærmeste familie, og synes det å være en del av Mental Helse har fungert som en form for  terapi.

– Jeg holder blant annet kurs i sorgarbeid for sykepleiere, forteller hun.

Skikk fra dronning Maud sin tid på Slottet

Ved at kongeparet inviterer til teselskap, gjenopptar de en tradisjon som Dronning Maud innførte i sin tid. Kong Harald og Dronning Sonja har et stort ønske om å sette fokus på aktiv alderdom, både for den enkelte, for medmennesker og for lokalsamfunnene. I den sammenheng vil de gjerne treffe ildsjeler over 67 år fra hele landet, og invitere de til slottet. Det gjør de ved å invitere gode representanter fra hvert fylke til Afternoon Tea.