Hvordan få bukt med mobbing på jobb

Over 40 prosent av de som ringer Arbeidslivstelefonen, kontakter oss for å få hjelp i en jobbsituasjon der mobbing og trakassering er problemet.

En av årsakene til at det er så vanskelig å få bukt med mobbing på arbeidsplassen, er at verken den som utsettes, eller kolleger. tør å si fra. Den som utsettes er redd for at ting blir verre, kolleger er redde for selv å bli utsatt for mobbing.

Alle som overser mobbing, er mobbere selv, hevder mange. Men det er ikke hva Arbeidslivstelefonen erfarer.

Når man har sett hvordan kollegaen blir behandlet og merker at han eller hun har grått på kontoret, frykter man å havne i samme situasjon selv. Derfor tier man heller enn å risikere noe. Arbeidslivstelefonen får svært sjelden telefoner fra kolleger som ser noen blir mobbet, bare fra de som mobbes.

Nesten 1 av 5 opplever mobbing og trakassering på jobb


I Norge opplever til enhver tid rundt fem prosent av arbeidstakere seg mobbet på jobben. I tillegg er det rundt 15 prosent som er utsatt for systematisk trakassering i jobbsammenheng, uten at de nødvendigvis vil bruke merkelappen mobbing på det de opplever. Dette skriver Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i en artikkel fra 2018. Mange flere opplever ubehagelige konflikter eller mer enkeltstående episoder.

For de som utsatt for denne type trakassering på jobb, kan det ha alvorlige konsekvenser. Mobbing gir fysiske og psykiske helseplager, selvmordstanker og økt risiko for både sykefravær og uføretrygd.
Problemet er vedvarende og vanskelig å få bukt med.

Hva gjør du hvis du ser at en kollega blir mobbet?

  • Det viktigste råd er å si ifra til ledelsen, tillitsvalgte eller verneombudet. Verneombudet har ansvar for å ta opp saken med ledelsen på vegne av den som blir mobbet.
  • Mobbing er skambelagt, og mange tør ikke å si ifra om at de blir mobbet selv. Derfor kan det hjelpe at en som er utenforstående kan si ifra på vegne av dem. Dette er ikke å sladre!
  • Ta avstand fra mobbingen, både mentalt og fysisk
  • Ikke vær med på mobbingen selv og ikke delta i samtaler der noen blir baksnakket
  • Hvis du er til stede når noen blir mobbet – gå vekk
  • Vis støtte til den som blir mobbet og snakk med ham/henne
  • Ring Arbeidslivstelefonen hvis du har behov for å snakke om et konkret tilfelle

Kontakt oss gjerne for mer informasjon på 225 66 700.