13 råd for bedre arbeidsmiljø

Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge har dette handlet mye om luftkvalitet, rygger og watt. Nå handler det også om relasjoner, og det stiller nye krav til ledelse og til samhandling på arbeidsplassen.

1. Langsomme endringer er de raskeste

Psykososialt arbeidsmiljø bedres ikke med hurtigløsninger. En kort innsats endrer ingenting. Vedvarende oppmerksomhet og prioritering av trivsel bærer de beste frukter.

2. Et godt psykososialt arbeidsmiljø må gjenskapes hele tiden

Det oppstår alltid nye utfordringer og betingelser som krever nye initiativer, handlinger og dialog. Arbeidsplassen er en levende organisme som utvikler seg løpende. Det samme gjør arbeidsmiljøet.

3. Å ha mistillit til andres motiver lammer prosessen

Arbeidet for et bedre psykososialt arbeidsmiljø krever at ledelse og medarbeidere har gjensidig tillit til hverandre og anerkjenner hverandres roller. Forandring startes ved å ta andre på ordet framfor å ha mistillit fra starten.

4. Skap en profesjonell uenighetskultur

Lytt også til tvilerne; det er som regel en kjerne av sannhet i det de sier. Tillit og kritikk er ikke motsetninger. Respektfull uenighet skaper utvikling og plass til forskjellighet.

5. Nei til kjærlighet – ja til anerkjennelse og respekt

Fellesskapet om å utføre et arbeid skaper trivsel – ikke følelsesmessig omklamring. Det er fagligheten som skal anerkjennes på arbeidet. Personligheten skal respekteres.

6. Lederen som sekretær for medarbeiderne

Meningsfulle arbeidsoppgaver krever at ledelsen fjerner hindringer og sikrer ressurser og innflytelse. Det gjør medarbeiderne bedre i stand til å utføre et godt arbeid.

7. Hvis vi bare kunne få gjøre jobben vår

Det gir arbeidsglede å gjøre et godt arbeid. Arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø gir god mening og fremdrift, først når det øker muligheten for å løse de daglige arbeidsoppgavene.

8. Inkludering og dialog er bra, men ikke nok

Møter og samtaler er nødvendige, men de må føre til konkrete og synlige resultater. Handlekraftige aktører må påta seg ansvaret for å sette rammer og ta hånd om prosessen.

9. Spørreskjemaer setter dagsorden, men løser ikke problemene

En kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet gir legitimitet og oppmerksomhet, men er vanskelig å omsette i direkte handling. Handling krever dialog, prioritering og fokus på det konkrete arbeid.

10. Innse manglene og dyrk mulighetene

Psykososialt arbeidsmiljø handler både om å fjerne belastninger og om å skape utvikling og mening i arbeidet.

11. Det er vanskelig å holde båten på vannet når sjøen går hvit

Når det skjer store endringer innad i organisasjonen, kreves det en ekstra innsats for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet.

12. Ingenting skjer av ingenting

Det krevet tid, penger og energi å skape og opprettholde et godt psykososialt arbeidsmiljø. Tenk på det som en nødvendig investering.

13. Meningen med arbeidet skapes i fellesskapet

Fellesskapet om arbeidet er en stor del av meningen med å gå på jobb. Å miste meningen og fellesskapet er ødeleggende for et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Les mer på Det nationale forskningssenter for arbeidsmiljø i Danmark