5 grunner til å kontakte Arbeidslivstelefonen

Arbeidslivstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir råd og veiledning til personer som har spørsmål om, eller vansker med noe på arbeid. Her er fem grunner til å kontakte oss.

  1. Du kommer til rådgiverne direkte, uten sentralbord og innvalg.
  2. Hvem som helst kan kontakte oss. Vi møter alle der de er, når de ringer.
  3. Du får luftet og diskutert saken din med en som lytter, spør, kommenterer og gir klare svar hvis de finnes, eller viser deg til hvor du kan henvende deg videre.
  4. Du kan være anonym, vi ser ikke hvem som ringer eller chatter. Samtalene er konfidensielle.
  5. Vi gir de som kontakter oss god og riktig informasjon, og forsøker å bidra til å gi håp, mot, og troen på muligheter.

Tema i samtalen

Det er sjelden at en samtale omhandler bare en ting. En som opplever konflikt eller mobbing på arbeidsplassen vil ofte også snakke om hva loven sier, om helsesituasjonen og eventuelt om å komme seg over i et annet arbeid. Vi støtter og bidrar til å belyse de ulike aspekter ved situasjonen. Vi hjelper med å legge en plan for hvordan den enkeltes sak kan løses på best mulig måte. Mange takker oss for at vi hjalp å sortere tankene.

Hvordan ta saken videre

Mange som kontakter oss er også i kontakt med andre. Det kan være NAV, Arbeidstilsynet, leger, arbeidsgivere og fagorganisasjoner, for å nevne noen. Vi kan komme med tips til deg om hvordan en sak kan tas videre med etatene, men vi kan aldri love deg noe på deres vegne. Vi går heller ikke inn på en leges, arbeidsgivers eller NAV sitt fagfelt og domene, men vi snakker gjerne om hvordan du kan kommunisere for å få fram saken din og den bistand du mener du trenger.

Kunnskap om regelverk og praksis

Vi bruker vår bakgrunn, kunnskap og erfaring, og søker gjerne på nettet for å finne ut hva som gjelder, eller hvilken instans som best kan hjelpe å finne svaret.
Innringere fremhever at det positive ved Arbeidslivstelefonen er vår tilgjengelighet, at vi har god kjennskap til både regelverk og praksis i arbeidslivet, og at vi lytter og tar oss tid i samtalen. De gir oss også positive tilbakemeldinger på at vi ikke begrenser oss til kun arbeidslivstema, men er med og «ser» på hele situasjonen.

Ansatte

Tjenestens rådgivere har god kjennskap til lover og regler i arbeidslivet og det å være i arbeid eller komme seg i arbeid. De innehar variert og relevant utdannelse, og har erfaring fra både privat og offentlig sektor, og fra forskjellige funksjoner, som saksbehandling, ledelse, tillitsvalgt- og vernearbeid.

Det er lett å komme i kontakt med Arbeidslivstelefonen. Ring oss på telefon 225 66 700, send en epost til kontaktadressen vår eller chat med oss. Åpningstider.

Vi snakker i et dagligspråk, og bruker god tid på en samtale der det er behov for det. De fleste, tre av fire, snakker eller skriver vi med bare en gang, men noen er vi i kontakt med over tid hvis de trenger videre støtte i forbindelse med utvikling i saken sin.

Tema i samtalen

Det er sjelden at en samtale omhandler bare en ting. En som opplever konflikt eller mobbing på arbeidsplassen vil ofte også snakke om hva loven sier, om helsesituasjonen og eventuelt om å komme seg over i et annet arbeid. Vi støtter og bidrar til å belyse de ulike aspekter ved situasjonen. Vi hjelper med å legge en plan for hvordan den enkeltes sak kan løses på best mulig måte. Mange takker oss for at vi hjalp å sortere tankene.

Grenseganger mot Nav, arbeidstilsynet, arbeidsgivere og andre

Mange som kontakter oss er også i kontakt med andre. Det kan være Nav, Arbeidstilsynet, leger, arbeidsgivere og fagorganisasjoner, for å nevne noen. Vi kan komme med tips til deg om hvordan en sak kan tas videre med etatene, men vi kan aldri love deg noe på deres vegne. Vi går heller ikke inn på en leges, arbeidsgivers eller NAV sitt fagfelt og domene, men vi snakker gjerne om hvordan du kan kommunisere for å få fram saken din og den bistand du mener du trenger.

Vi har ikke svar på alt – men gjør mye for å finne ut av det.

Vi bruker vår bakgrunn, kunnskap og erfaring, og søker gjerne på nettet for å finne ut hva som gjelder, eller hvilken instans som best kan hjelpe å finne svaret.
Innringere fremhever at det positive ved Arbeidslivstelefonen er vår tilgjengelighet, at vi har god kjennskap til både regelverk og praksis i arbeidslivet, og at vi lytter og tar oss tid i samtalen. De gir oss også positive tilbakemeldinger på at vi ikke begrenser oss til kun arbeidslivstema, men er med og «ser» på hele situasjonen.

Ansatte

Tjenestens rådgivere har god kjennskap til lover og regler i arbeidslivet og det å være i arbeid eller komme seg i arbeid. De innehar variert og relevant utdannelse, og har erfaring fra både privat og offentlig sektor, og fra forskjellige funksjoner, som saksbehandling, ledelse, tillitsvalgt- og vernearbeid.