Likepersonsarbeid

Retningslinjer og skjema for rapportering.

Likepersons- (likemanns) begrepet har endret seg over tid. Før snakket man om likemannsarbeid som en samhandling mellom personer som opplevde å være i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen hadde som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom.

Aktivitet med dette innholdet er fortsatt likepersonsarbeid, men begrepet omfatter i dag også mulighetene for frivillige organisasjoner og for funksjonshemmede til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. ​

​I tillegg er likepersonsarbeid tilrettelegging for medlemmenes deltakelse i organisasjonen, og for at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi service til egne medlemmer.

Likepersonsaktivitet i Mental Helse

For Mental Helse betyr dette at likepersonsarbeidet i all hovedsak dreier seg om aktiviteten som foregår i lokal- og fylkeslagene våre. Eksempler på likepersonsaktivitet er kurs, møteplasser og aktivitetsgrupper. For at en aktivitet skal kunne sies å være en likepersonsaktivitet forutsetter det at aktiviteten er tidsavgrenset, temabasert og at erfaringsoverføring er en del av formålet.

Deler av tilskuddet Mental Helse får baserer seg på det arbeidet organisasjonens frivillige gjør lokalt og hvor mange frivillige det er som tar ansvar for å gjøre dette arbeidet. Dette betyr at Mental Helse er avhengig av å dokumentere det arbeidet som blir gjort i lagene for å kunne motta tilskudd. Tilskuddet Mental Helse får basert på rapportert aktivitet i lokal- og fylkeslagene tilbakeføres i all hovedsak til lagene. ​

Retningslinjer for rapportering:

Fra og med 2016 ble regelverket for rapportering av likepersonsaktivitet endret. For fylkes- og lokallag betydde det endrede rutiner for rapportering av den aktiviteten som skjer.

For å forklare regelverket på enklest mulig måte har vi laget en instruksjonsvideo som forklarer rutinene.

Ta gjerne kontakt med organisasjonsrådgiver dersom du har spørsmål:

Barbro Aas: 90 10 28 44 / barbro.aas@mentalhelse.no
Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark.

Sølvi Hagen: 97 68 62 79 / solvi.hagen@mentalhelse.no
Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland

Hanne Nordstedt: 94 09 36 62 / hanne@mentalhelse.no
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Aust- og Vest-Agder

Aina Kaupang: 40 03 94 92 / aina@mentalhelse.no
Oslo, Nordland, Troms og Finnmark

Rapporteringsskjema

Under finner dere alle skjemaene som fylkes- og lokallag skal bruke i rapporteringen.

Frist for rapportering er 31. mai 2019.

NB! Adobe Reader som er en gratis programvare. Dersom du ikke har Adobe Reader kan du laste ned programmet gratis her.