Likepersonsarbeid

Mye av arbeidet som foregår i lokallagene i Mental Helse er likepersonsaktivitet. For at dere skal få tilskudd for dette arbeidet må dere fortelle oss om det. Her forteller vi deg hva likepersonsarbeid er, og hvordan dere rapporterer.

Likepersonsarbeid

Likepersonsbegrepet har endret seg over tid. Før snakket man om likemannsarbeid som en samhandling mellom personer som opplevde å være i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen hadde som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom.

Aktivitet med dette innholdet er fortsatt likepersonsarbeid, men begrepet omfatter i dag også mulighetene for frivillige organisasjoner og for funksjonshemmede til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. ​

​I tillegg er likepersonsarbeid tilrettelegging for medlemmenes deltakelse i organisasjonen, og for at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi service til egne medlemmer.

Likepersonsaktivitet i Mental Helse

For Mental Helse betyr dette at likepersonsarbeidet i all hovedsak dreier seg om aktiviteten som foregår i lokal- og fylkeslagene våre. Eksempler på likepersonsaktivitet er kurs, møteplasser og aktivitetsgrupper. For at en aktivitet skal kunne sies å være en likepersonsaktivitet forutsetter det at aktiviteten er tidsavgrenset, temabasert og at erfaringsoverføring er en del av formålet.

Eksempler på hva som ikke regnes som en likepersonsaktivitet:

  • Årsmøter, styremøter, møter i råd og utvalg o.l.
  • Stå på stand
  • Aktiviteter utenfor Norge
  • Aktiviteter i regi av andre (det er laget som organiserer aktiviteten som kan rapportere på den)

Deler av tilskuddet Mental Helse får baserer seg på det arbeidet organisasjonens frivillige gjør lokalt og hvor mange frivillige det er som tar ansvar for å gjøre dette arbeidet. Dette betyr at Mental Helse er avhengig av å dokumentere det arbeidet som blir gjort i lagene for å kunne motta tilskudd. Tilskuddet Mental Helse får basert på rapportert aktivitet i lokal- og fylkeslagene tilbakeføres i all hovedsak til lagene.

Webinar Likepersonsarbeid

Under kan du se et opptak av webinar for Likepersonsarbeid fra februar 2024.

Webinar Likepersonarbeid 21.02.24

Retningslinjer for rapportering:

Filmen under gir en rask innføring i hvordan man rapporterer på utført likepersonsaktivitet. Filmen er et samarbeid mellom FFO, Dysleksi Norge og ADHD Norge med støtte fra Stiftelsen Dam. Per Trystad har laget animasjonene.

Tips til likepersonsaktiviteter

Basert på et webinar om likepersonsaktiviteter ble det gjennomført en idemyldring rundt lokallagenes likepersonsaktiviteter. Under finner du en oppsummering av det det gruppene kom frem til. Det kan være til inspirasjon for lokallag som ønsker å starte opp flere likepersonsaktiviteter.

Ta gjerne kontakt med organisasjonsrådgiver dersom du har spørsmål:

Jonas Ørnes Andersen: 92 97 63 95 / jonas@mentalhelse.no
Viken, Vestfold og Telemark

Erik Fransson: 93 25 74 68 / erik.fransson@mentalhelse.no
Rogaland, Vestland og Agder

Aina Kaupang: 40 03 94 92 / aina@mentalhelse.no
Oslo, Nordland, Troms og Finnmark

Rune Mikkelvik: 92 92 26 40 / rune.mikkelvik@mentalhelse.no
Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag

Rapporteringsskjema

Likepersonsrapportering inkluderer:

  • Årsrapport for lag (samme som til årsrapporteringen, dere trenger ikke levere denne to ganger)
  • Likepersonsrapportering for møteplass
  • Rapport for aktiviteter utenom møteplass
  • Oversikt over aktive likepersoner

Send alt på e-post til organisasjonsrådgiver for ditt område innen 31. mai. Husk å signere alle skjemaene! Dersom du må sende det i posten så send til: Postboks 1423 Vika, 0115 Oslo