Vi kjemper for åpenhet, forebygging og et bedre helsetilbud

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Høringer og uttalelser

Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse.
Les Mental Helses politiske uttalelser her.

Vår erfaringskompetanse innen psykisk helse er sammen med fagkompetanse avgjørende for utviklingen av gode psykiske helsetilbud i Norge.

Et av Mental Helses mål er å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsetilbudet.

Mental Helse er høringspart til flere offentlige rapporter, planer og retningslinjer. Dessuten vedtar Mental Helse egne politiske uttalelser, som er tilgjengelig under fanen «Arkiv».

Program og vedtekter

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.
Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaringer jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.