Tema for Verdensdagen 2023

Vi trenger å høre til – lag plass!

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er lansert, og det er: Vi trenger å høre til – lag plass!

I 2022 gikk Verdensdagen inn i en ny treårig strategiperiode hvor vi inviterte til felles innsats mot ensomhet og utenforskap, som er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa.

Hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig, og det er flere som er ensomme nå enn før pandemien. Forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider.

Men blir vi automatisk mindre ensomme, bare vi møtes?

Les mer om årets kampanje på verdensdagen.no

Venn1 gjennomføring skole ungdommer

Lag plass for å hindre stigma og diskriminering

En av fem i Norge opplever diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet. En norsk studie viste at personer som er åpne om psykiske helseutfordringer i en jobbsøknad fikk 27 prosent færre innkallinger til intervju enn andre kandidater med lik utdanning og erfaring. En annen studie viste at hver tredje arbeidsgiver er usikker på om arbeidstakere med en funksjonsnedsettelse er en like stor ressurs som andre.

Er arbeidslivet, skolen, idrettslaget, nabolaget og vennegjengen kun for de som passer inn i malen?

Årets kampanje oppfordrer til å jobbe for at de viktigste møteplassene våre blir aktivt inkluderende og reduserer avstanden mellom oss. Det handler både om hvem vi inviterer inn, og hvordan vi snakker til og om hverandre, enten vi møtes på jobb, skolen, i nærmiljøet eller på internett.

Sosial støtte kan redde liv, særlig i urolige tider. Vi har alle et ansvar for å løfte blikket og lage plass til flere.

Å høre til: 3000 markeringer i 2022

Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund, håper på stor oppslutning under Verdensdagen for psykisk helse:

– I 2022 var 3000 arrangører fra hele landet med å markere Verdensdagen for psykisk helse. Skoler, arbeidsplasser, organisasjoner, kommuner og privatpersoner satte psykisk helse på agendaen i fire uker i strekk. Det synes, og det betyr noe. Vi håper at vi får med oss enda flere på laget i år. Skal vi jobbe for å redusere stigma rundt psykisk helse og endre kulturen, så må vi jobbe på flere flater. Alle må med, oppfordrer hun.

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største nasjonale befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres over hele landet i uke 39-42 hvert år. Kampanjen står på statsbudsjettet og Mental Helse har koordinert kampanjen siden 1992 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Les mer om årets tema på verdensdagen.no