Arbeidslivstelefonen

Har du et spørsmål i forhold til arbeid eller har du behov for noen å rådføre deg med om en vanskelig situasjon på jobb? Ring og få drøftet saken.

225 66 700

Åpningstider. Vi har åpent fra 9 – 15 mandag, tirsdag, onsdag og fredag og fra 9 – 18 torsdager. Hvis vi er opptatte eller du ringer utenom åpningstid, kan du lese inn melding på svareren.

Epost sendes til kontakt@arbeidslivstelefonen.no. Vær varsom med sensitive opplysninger for eksempel om helseforhold og diagnoser, eller opplysninger som kan skade deg eller andre navngitte personer eller virksomheter.

Chat er åpen tirsdager fra 12 – 15 og torsdager fra 12 – 17, og ellers når det er mulig i arbeidstiden, se det grønne chatte-ikonet nederste til høyre. Du kan legge inn beskjed m/ epostadresse eller telefonnummer når vi er stengt, så kontakter vi deg tilbake.

Ring oss for en samtale om et arbeidsrelatert problem.

Er du i arbeid eller ønsker du å finne deg en jobb? Er du leder eller personalmedarbeider? Tillitsvalgt eller verneombud? Eller er du pårørende til en som sliter i arbeidslivet? Hos oss får du drøftet saken med en rådgiver som har god kunnskap om hva som gjelder i arbeidslivet og hvordan løse saken på best mulig måte. Samtalene er konfidensielle.

Pris: Å ringe koster lokaltakst både fra fasttelefon og mobiltelefon.

Eksempel på temaer:

  • Mobbing, trakassering
  • Frykt for oppsigelse
  • Konflikter
  • Omstilling på arbeidsplassen
  • Samarbeidsproblemer på jobb
  • Arbeidsmiljøutfordringer
  • CV og jobbsøking
  • Oppfølging og tilrettelegging i forbindelse med sykmelding
  • Rettigheter i arbeidslivet

Tema: Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid. Miljøet er viktig siden det kan påvirke arbeidet som gjøres og de som utfører det, i positiv eller negativ retning. Et arbeidsmiljø består både av fysiske, psykiske, og sosiale faktorer.

Tema: Trakassering og mobbing i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven slår fast arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (§ 4-3, 3. ledd)

Tema: Arbeid og helse

På jobb er det hovedsakelig to ting vi mennesker har et grunnleggende behov for: å bli sett og å gjøre nytte for oss. Når dette er innfridd, er det å arbeide som regel helsefremmende og en kilde til mestring og god helse