Her kan du få hjelp

Trenger du noen å snakke eller skrive med så kan du kontakte våre svartjenester Hjelpetelefonen, Arbeidslivstelefonen eller benytte nettjenesten sidetmedord.no.