Arbeidslivstelefonen

Arbeidslivstelefonen er et tilbud til alle som trenger noen å snakke med om spørsmål knyttet til arbeid. Er du permittert eller har du mista jobben? Har vansker på jobben? Eller har du andre spørsmål?
Kontakt oss og få drøftet saken!

Våre åpningstider.

Telefonen er åpen fra kl. 09.00 – 18.00 torsdager, og fra kl. 09.00 – 15.00 de øvrige ukedagene, inkludert chatt.
Epost kontakt@arbeidslivstelefonen.no. Vær varsom med sensitive opplysninger.
Chat er betjent på dagtid. Hele døgnet er det mulig å legge inn meldinger og beskjeder til oss.

Arbeidslivstelefonen 225 66 700 er en landsdekkende tjeneste som gir råd om arbeidslivet.

Vi er åpne for alle som trenger noen å snakke med om spørsmål knyttet til arbeid, uansett årsak. Du som kontakter oss kan være arbeidstaker, leder, arbeidssøkende, tillitsvalgt, verneombud, behandler, ufør, pensjonert, pårørende eller venn.

Hva kan vi tilby?

Hos oss får du drøftet saken med en rådgiver som har god kunnskap om hva som gjelder i arbeidslivet, og som kan veilede og komme med råd, tips og mulige løsningsforslag. Vårt mål er at samtalene vil gjøre deg i stand til å ta saken videre selv, enten alene eller ved hjelp av andre, og oppnå en bedre hverdag.

Samtalene er konfidensielle.

Tema i samtalene

Vi har i alle år hatt et ekstra fokus på de psykososiale problemstillingene i arbeidslivet, men tema kan være alt fra rettigheter og plikter i arbeidslivet, til vansker på jobb, stress, trakassering, helseproblemer og jobbsøking.
Hvis du trenger informasjon om behandling av din sak og dine individuelle rettigheter hos Nav, må du kontakte Nav.

Pris: Å ringe koster lokaltakst både fra fasttelefon og mobiltelefon.

5 grunner for å kontakte oss

Arbeidslivstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir råd og veiledning til personer som har spørsmål om, eller vansker med noe på arbeid.

Sommerferien står for døren

Vi har et annerledes-år bak oss, med smittetrykk, smittefrykt og smitteutstyr. Med permittering, karantene, enmeters-regel og tometers-regel, samt hjemmekontor og endrede arbeidsmåter for mange. Vi er blitt vant til å bruke munnbind, og til å ha begrensede kultur- og reiseopplevelser. Men nå er det snart ferie! Og tiden før ferien må brukes riktig slik at jobbestresset ikke følger med på lasset for lenge!

Kan sjefen kalle folk tilbake fra ferien?

Hva skjer hvis behovet i bedriften blir så prekært at sjefen ikke ser noen annen løsning enn å kalle folk tilbake fra ferien?

Da koronaen kom - spørsmål vi får og nyttige tips

Vi har fått en del telefoner knyttet til permittering, rettigheter og oppsigelser. Her er tips til arbeidsgivere som har ansatte på hjemmekontor eller som er permitterte. Her er også generelle tips til hvordan du kan ta vare på din og andres psykiske helse.

Tema: Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid. Miljøet er viktig siden det kan påvirke arbeidet som gjøres og de som utfører det, i positiv eller negativ retning. Et arbeidsmiljø består både av fysiske, psykiske, og sosiale faktorer.

Tema: Trakassering og mobbing i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven slår fast arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (§ 4-3, 3. ledd)

Tema: Arbeid og helse

På jobb er det hovedsakelig to ting vi mennesker har et grunnleggende behov for: å bli sett og å gjøre nytte for oss. Når dette er innfridd, er det å arbeide som regel helsefremmende og en kilde til mestring og god helse