Arbeidslivstelefonen

Er du permittert eller har du mista jobben? Har vansker på jobben? Eller har du andre spørsmål om arbeid?
Kontakt oss og få drøftet saken!

Åpningstider. Vi har åpent fra 9 – 18 torsdager og fra 9 – 15 de andre ukedagene.
Hvis vi er opptatte eller du ringer utenom åpningstid, kan du lese inn melding på svareren.
Epost sendes til kontakt@arbeidslivstelefonen.no. Vær varsom med sensitive opplysninger om helseforhold og diagnoser, eller opplysninger som kan skade deg eller andre navngitte personer eller virksomheter.
Chat er åpen tirsdager fra 12 – 15 og torsdager fra 12 – 17, og ellers når det er mulig i arbeidstiden, se det grønne chatte-ikonet nederste til høyre. Du kan legge inn beskjed m/ epostadresse eller telefonnummer når vi er stengt, så kontakter vi deg tilbake.

Arbeidslivstelefonen 225 66 700 er en landsdekkende tjeneste som gir råd om arbeidslivet.

Vi er åpne for alle som trenger noen å snakke med om spørsmål knyttet til arbeid, uansett årsak. Du som kontakter oss kan være arbeidstaker, leder, arbeidssøkende, tillitsvalgt, verneombud, behandler, ufør, pensjonert, pårørende eller venn.

Hva kan vi tilby?

Hos oss får du drøftet saken med en rådgiver som har god kunnskap om hva som gjelder i arbeidslivet, og som kan veilede og komme med råd, tips og mulige løsningsforslag. Vårt mål er at samtalene vil gjøre deg i stand til å ta saken videre selv, enten alene eller ved hjelp av andre, og oppnå en bedre hverdag.

Samtalene er konfidensielle.

Tema i samtalene

Vi har i alle år hatt et ekstra fokus på de psykososiale problemstillingene i arbeidslivet, men tema kan være alt fra rettigheter og plikter i arbeidslivet, til vansker på jobb, stress, trakassering, helseproblemer og jobbsøking.
Hvis du trenger informasjon om behandling av din sak og dine individuelle rettigheter hos Nav, må du kontakte Nav.

Pris: Å ringe koster lokaltakst både fra fasttelefon og mobiltelefon.

Mer om tjenesten

”Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt ett eple. Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer.”
Georg Bernard Shaw

Da koronaen kom - spørsmål vi får og nyttige tips

Vi har fått en del telefoner knyttet til permittering, rettigheter og oppsigelser. Her er tips til arbeidsgivere som har ansatte på hjemmekontor eller som er permitterte. Her er også generelle tips til hvordan du kan ta vare på din og andres psykiske helse.

Tema: Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid. Miljøet er viktig siden det kan påvirke arbeidet som gjøres og de som utfører det, i positiv eller negativ retning. Et arbeidsmiljø består både av fysiske, psykiske, og sosiale faktorer.

Tema: Trakassering og mobbing i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven slår fast arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (§ 4-3, 3. ledd)

Tema: Arbeid og helse

På jobb er det hovedsakelig to ting vi mennesker har et grunnleggende behov for: å bli sett og å gjøre nytte for oss. Når dette er innfridd, er det å arbeide som regel helsefremmende og en kilde til mestring og god helse