Trangere økonomi forverrer den psykiske helsa

Hver tredje nordmann er bekymret for egen økonomi, viser en ny undersøkelse fra Respons Analyse. Mental Helse forventer at uroen blir tatt på alvor i det kommende statsbudsjettet. – Det må satses på frivilligheten og forebyggende tiltak som motvirker økonomisk og sosial utenforskap.

Levekostnadene fortsetter å øke og de som allerede har minst blir i størst grad rammet.  Med dårligere økonomi følger også større risiko for utenforskap, ensomhet, sosiale ujevnheter og psykiske helseutfordringer.

– Trangere økonomi forverrer den psykiske helsa. Uro knyttet til egen økonomi er et gjentakende tema i henvendelsene til Hjelpetelefonen. Utfordringene samfunnet står ovenfor er ikke til å unngå, men desto viktigere er det at regjeringen gir lettelser til de som har minst, styrker frivilligheten og legger til rette for tiltak som hjelper, sier sier Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse.

Styrking av Rask psykisk helsehjelp, forebyggende skoleprogrammer som YAM, trygge møteplasser og hjelpetelefoner, er en del av løsningen.

Oversikt over statsbudsjettet 2024 her.

Ber om 40 millioner til Hjelpetelefonen

Mental Helse mottok totalt over 374.000 henvendelser via våre svartjenester i 2022, en økning på 7% fra året før. Svarprosenten på Hjelpetelefonen, 116 123, er i dag på 42 prosent.

– Det bekymrer Mental Helse at over halvparten av henvendelsene blir stående ubesvart. Med høyere driftsutgifter og lavere tilskudd gjennom ny tilskuddsordning for hjelpetelefoner er vi sterkt kritiske til at en så stor gruppe skal få et dårligere tilbud, når man burde satse på forebyggende tiltak, sier landslederen.

Mental Helse mener at søknadspotten må øke, og vi ber om 40 millioner kroner for 2024.

Verdensdagen for psykisk helse i stor vekst

Den nasjonale befolkningskampanjen for psykisk helse markeres hver høst i fire uker. Rekkevidden og synligheten til Verdensdagen har økt betraktelig de siste årene, og i år settes ny rekord med 3100 markeringer landet over.

– Til tross for det voksende engasjementet ble bevilgningene til Verdensdagen for psykisk helse redusert med 2,3 millioner i statsbudsjettet 2023. Kampanjen bør heller styrkes og utvides til å inkludere flere kunnskapshevende tiltak, sier Minde Johnsen.  

Foto: Mental Helse Moss og omegn

Fra ord til handling

Trangere økonomi forverrer den psykiske helsa: Mental Helse har store forventninger til statsbudsjettet som legges frem fredag 6. oktober, kl. 09.00.  På Verdensdagen for psykisk helse, 10.oktober, skal Opptrappingsplanen for psykisk helse (Ap) på høring i Stortinget.

– Vi forventer at regjeringen følger opp satsingene og tiltakene fra opptrappingsplanen i det kommende statsbudsjettet. Kommuner og lokalmiljø må styrkes, men også arbeidsplasser, skoler, barnehager, sykehus, frivillighet, kultur og idrett må bli psykisk helsefremmende arenaer, avslutter landslederen.

Les også: Statsbudsjett 2024: – Ikke nok til psykisk helse