Photo 1512428559087 560fa5ceab42

Arbeidslivs­telefonen

Arbeidslivstelefonen 225 66 700 er en landsdekkende telefontjeneste som gir råd om arbeidslivet.

Tjenesten er lokalisert sammen med Hjelpetelefonen og Sidetmedord.no i Telamarksgaten 11 i Skien. Den ble opprettet som et prosjekt i 2002, og etter tre års prosjektperiode fikk Arbeidslivstelefonen fast bevilgning fra Arbeids- og sosialdepartementet for to rådgiverstillinger. Tjenesten har tre faste rådgivere i forskjellige stillingsprosenter, og tre vikarer som stepper inn ved behov .

Vi er åpne for alle typer spørsmål om eller i forbindelse med arbeid, men har i alle år hatt et ekstra fokus på de psykososiale problemstillingene i arbeidslivet, om hvordan man har det og kommuniserer på jobb. Vår visjon er å bidra til et godt arbeidsliv for den enkelte gjennom å informere, veilede og støtte de vi snakker, skriver med.

Vi tar mål av oss å kommunisere i et dagligspråk, også når vi snakker om lover og regler, og bruker god tid på en samtale der det er behov. Målet er at samtalene skal gjøre de som kontakter oss i stand til å ta saken videre selv, enten alene eller ved hjelp av andre. De fleste, tre av fire, snakker eller skriver vi med bare en gang, men noen er vi i kontakt med over tid da de har behov for støtte og råd i forbindelse med utvikling i saken sin.

Pris. Å ringe koster lokaltakst både fra fasttelefon og mobiltelefon.

Les mer om oss