Det er lov å ha det vanskelig

Rawpixel 1187643 unsplash

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Vi mener det skal være lov å ha det vanskelig og at mental helse skal være like lett å prate om som fysisk helse.

Les mer om oss

260 lokallag skaper gode møteplasser

Rawpixel 1067085 unsplash

Våre lokal- og fylkeslag gjør en stor samfunnsnyttig innsats ved å skape gode møteplasser for mennesker med psykiske helseplager. Gjennom deltakelse i lokal- og fylkeslagsaktiviteter får du muligheten til å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet der du bor.

Finn ditt lokallag

23. november

Mental Helse Bø i Vesterålen
Mental Helse Sunndal

24. november

Mental Helse Rana
Mental Helse Øksnes

Vi kjemper for åpenhet, forebygging og et bedre helsetilbud

Headway 537308 unsplash

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Les mer om vår politikk

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et viktig redskap for å påvirke helsetjenestene slik at de blir bedre rettet mot brukernes behov for tjenester

Kvalitet

Kvalitet i psykisk helsetjeneste preges av individuelt tilpassede tilbud og en recovery-orientert tilnærming.

Tvang

Den enkeltes selvbestemmelsesrett og frihet er helt sentrale verdier i vårt samfunn.

Barndom og ungdomstid

Å gi barn og ungdom en trygg oppvekst er en av samfunnets viktigste oppgaver.

Aktivitet, økonomi og bolig

God psykisk helse skapes for det meste utenfor helsevesenet.

Eldre og psykisk helse

Mental Helse er opptatt av at Norge skal være et aldersvennlig samfunn.

Menneskerettigheter

Norge er flere ganger blitt kritisert av FN for ikke å ivareta menneskerettighetene på en god nok måte.

Høringer

En av Mental Helses viktigste oppgaver er å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsetilbudet.

Engasjer deg du også!

Engasjer deg i kampen for økt åpenhet, forebygging og behandling av psykiske helseproblemer du også!